Blog

Posted by:

STAC voert re-integratieprojecten uit voor de gemeenten in de regio Rotterdam, het UWV en voor bedrijven en instellingen in het kader van Wet Verbetering Poortwachter.


Met expertise op het gebied van re-integratie, haar persoonlijke en professionele aanpak en kennis van de regionale markt, heeft STAC een sterke positie in deze regio.

0


About the Author: